Ярослав Коземчук

УКРАЇНЦІ В КАНАДІ

Організаційна структура українських
громадських організацій в Канаді в 1991-2001 рр.

Інтернет-джерела з історії
українських громадських організацій
в Канаді в 1991-2001 рр.

 

Організаційна структура українських громадських організацій в Канаді в 1991-2001 рр.

 

Організаційна структура української громади формувалася навколо кількох головних політико–ідеологічних напрямів. Кожен з таких напрямів створив свої організації.

Діяльність українських громадських організацій в Канаді координує Конгрес Українців Канади (КУК), який у свою чергу є членом Світового конгресу українців (СКУ), який координує діяльність українських організацій у всіх країнах поселення. Штаб–квартира СКУ перебуває в Торонто.

Членами–організаторами КУКу є 28 організацій, а саме – Братерство Ветеранів І–ї Української Дивізії УНА, Канадсько–українська Фундація, Товариство Канадських Друзів України, Канадська Асоціація Лемків, Товариство “Канадсько–українська імміграційна Служба”, Рада Українських кредитних Спілок Канади, Союз Української Молоді Канади, Ліга Українських Канадців, Національна Рада Українських Організацій Патріархату Українських Католицьких Церков, Українська Молодіжна Асоціація Канади “Пласт”, Дослідний Інститут Волині, Наукове Товариство ім. Т.Шевченка, Товариство Ветеранів Української Повстанської Армії (УПА), Спілка Української Молоді Канади, Українська Академія Мистецтва і Науки в Канаді, Українсько–канадська Фундація ім. Т.Шевченка, Українсько–Канадська Федерації Професіоналів та Підприємців (УКФПП), Суспільна Служба Українців Канади, Українсько–канадське Студентське Об’єднання, Українсько–канадський Жіночий Комітет, Українське Католицьке Братерство Канади, Українська Католицька Жіноча Ліга Канади, Українське Братерське Товариство Канади, Українське Спільне Допомогове Товариство Святого Миколи, Українське Національне Об’єднання, Українська Національна Федерація Канади, Союз Українців Самостійників Канади, Українська Жіноча Асоціація Канади [5].

Існує 6 Провінційних Консульств (Рад) та 25 Відділів, які репрезентують КУК на провінційному та регіональному рівнях. Вони надсилають раз в 3 роки своїх делегатів на Конгрес Українців Канади.

Метою і основними цілями КУКу є:

Згідно Статуту, Штаб–квартира КУКу повинна бути в місті, визначеному на останньому Конгресі [3].

Члени КУК поділяються на 2 категорії. До категорії “А” відносяться Українське Католицьке Братерство Канади, Союз Українців Самостійників Канади, Українське Національне Об’єднання, Ліга Українських Канадців, Українсько–Канадська Федерації Професіоналів та Підприємців, Рада Українських Кредитних Спілок Канади. До категорії “В” відносяться всі інші українські організації, об’єднання і клуби, чия діяльність носить в Канаді широкий масовий характер, хто подавав заяви і був прийнятий в члени [4].

Щоб бути прийнятим в члени категорії “В” потрібно заяву про вступ в КУК, Статут і поточну інформацію про діяльність цієї організації.

Відділ КУКу може виключити з членства організацію 2/3 голосів організацій, членів Відділу. Такі рішення повинні бути апельовані на Конгресі. Будь–яка організація може вийти з членства в КУК на підставі поданого заздалегідь (за 6 місяців) офіційного оголошення їхніх намірів виходу.

Як бачимо, з цього пункту Статуту, що досить ліберальними є його умови щодо виходу з членства КУКу.

Щорічні членські внески в КУК стосуються усіх категорій членів. У випадку несплати членських внесків на протязі двох років, члени перестають ними бути, після 180 днів з часу їх письмового повідомлення Адміністрацією щодо порушення [5].

Трирічний Конгрес, який складається з делегатів, проводиться раз в три роки і є найвищим законодавчим органом КУКу. Правління КУКу вирішує час і місце проведення Трирічного Конгресу. Від членів категорії “А” на Трирічний Конгрес виступають максимум 50 делегатів від кожної. Провінційні Консульства(Ради) і Філіали мають право на 25 делегатів кожний. Організації мають право на одного делегата [3].

Делегати повинні попередити Трирічний Конгрес про свою участь за 2 місяці до його початку.

Як засвідчує 110–річна історія поселення українців у Канаді, вони посильно працюють для розвитку співробітництва й зміцнення найрізноманітніших контактів із праматеринською землею, яка завжди була для них джерелом натхнення. До того ж, припинення зв'язків з рідним народом може призвести до втрати їхньої національної ідентичності. Таким принципами керуються і більшість українських громадських організацій Канади [6, с.132].

Конгрес Українців Канади вважає, що одним із найважливіших чинників збереження української ідентичності в Канаді є широка мережа шкіл різного типу та вищих навчальних закладів, в яких вивчаються українська мова, література, історія, географія, інші українознавчі дисципліни. Інтуїтивно усвідомлюючи, що головною умовою збереження себе як етнічної групи є передача наступним поколінням знання української мови, українські організації прагнуть в кожному селищі відкривати школи для навчання своїх дітей [7, с.85].

Українські організації Канади акцентують свою увагу на збереженні мовних традицій в сучасних умовах. Певний оптимізм породжує те, що згідно з даними опитувань, більшість молоді підтримує необхідність збереження мовних традицій [1].

Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок про те, що завдяки продуманій організаційній структурі та чітких статутних нормах Конгресу Українців Канади – головного координуючого органу українських організацій Канади, відбувається продуктивна діяльність українських установ в різних галузях життя спільноти, яка базується на збережених традиціях та високому патріотизмі.

Бібліографія

  1. Gerus Oleh W. Тhe ukrainian canadians: a community profile, 1891–1999. Department of History University of Manitoba // Ukrainian Canadian community profile //Web–site of Ukrainian Canadian Congress // http://www.ucc.ca/Section_2/ community_profile/ – 19.04.2000. (12.04.2001)
  2. Purposes and Objects // What is the Ukrainian Canadian Congress? // Web–site of Ukrainian Canadian Congress // http://www.ucc.ca/Section_1/PurposeObjectives.html – 25.12.1999. (13.04.2001)
  3. UCC Constitution // What is the Ukrainian Canadian Congress? // Web–site of Ukrainian Canadian Congress // http://www.ucc.ca/Section_1/Constitution.html – 25.12.1999. (13.04.2001)
  4. UCC Organizational Structure: Board of Directors, Executive, Board of Auditors and Committees // What is the Ukrainian Canadian Congress? // Web–site of Ukrainian Canadian Congress // http://www.ucc.ca/Section_1/Boards.html – 25.12.1999. (13.04.2001)
  5. UCC Member Organizations // Membership // What is the Ukrainian Canadian Congress? // Web–site of Ukrainian Canadian Congress // http://www.ucc.ca/Section_1/membership/member_organizations/ – 25.12.1999. (13.04.2001)
  6. Західньоканадський Збірник / За ред. Славутича Я. – Випуск 3. – Едмонтон, 1998.– 386 с.
  7. Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – С.72–96.

 

 

 

 

Інтернет-джерела з історії українських громадських організацій в Канаді в 1991-2001 рр.

Інтернет є великою енциклопедією з усіх галузей знань, які доступні людині. Справа у тому, що розмістити Web–сторінку у мережі – справа доступна практично кожній людині. Отже, ресурси Інтернет охоплюють як наукові дослідження, так і матеріали особистого змісту. Кожна людина може розмістити невелику окрему сторінку про себе, сферу своїх занять.

Саме в мережі Інтернет розміщено найбільше доступної нам інформації з діяльності українських громадських організацій Канади.

Подамо загальну характеристику роботи в системі Інтернет з документами. Вона починається з пошуку по канадських пошукових системах центрів провінцій.

Для цього ми вводимо необхідне словосполучення, що стосується нашої теми, і система автоматично знаходить серед мільйонів сторінок саме ті, що нам потрібні. В результаті пошуку слів “Ukraine” та “ukrainian” було знайдено 184 організації. Окрім того, майже усі тематичні сайти містять посилання на інші джерела з даної теми. Тому, знайшовши одну змістовну сторінку чи сайт, ми можемо легко перейти на споріднені ресурси Інтернету. Нами було переглянуто електронний довідник українців за кордоном “Брама”. Він містить лінки (дані) 151 організації з коротким описом вказаних ресурсів. Лінки містить також Веб–сайт Конгресу Українців Канади (КУК). Інший сайт “InfoUkes” наводить лінки 116 організацій.

Українці Монреалю створили електорнний довідник “Собор”, про українські організації та установи Монреалю. Написаний він на трьох мовах – українській, англійській та французській.

Головні матеріали з нашої теми розміщено на Веб–сайті Конгресу Українців Канади. Тут, зокрема зконцентровано дані про діяльність більшості українських організацій Канади. Це надзвичайно об’ємний за обсягом інформації сайт. Він містить розділи: “Що таке КУК?”, “Українсько–канадська спільнота”, “Українсько–канадські відносини”, “Українсько–канадська освіта”, “Новини”, “Канадські дослідження”, “Мистецтво”, “Українські медіа в Канаді”, “Лінки”, “Що нового на сайті КУК?”. Матеріали Статуту КУКу проливають світло як на ідейно–організаційну еволюцію цієї інституції, так і на український громадський рух в Канаді загалом. Решта матеріалів визначають сутність та основоположні характеристики українських громадських організацій – завдання, форми та засоби діяльності, організаційну та керівну структури, членство, майно, спосіб припинення існування тощо.

В окремий вид інтернет–джерел варто виділити окремі статті, резюме, редакційні контури (еditorial profile), опубліковані в мережі Інтернет.

В мережі Інтернет вміщено статті Я.Г.Келебая, Глена Тенейке, Елен Думи, Любомира Луцюка, Мирона Глінки, Олега Геруса, “Довідник українських груп і організацій в Оттаві”. Варто детальніше зупинитися на матеріалах Мирона Глінки. Це, зокрема сайти “Українсько–канадські новини” та “Українсько–канадські новини Віндсору”. В першому сайті зібрано основні події українсько–канадського життя від 18 червня 1999 року до 12 квітня 2001 року, він регулярно поповнюється, а також супроводжується коментарями та витягами з документів. Тут подано дані про 33 організації, серед яких 27 з своїми веб–сторінками. Другий сайт М.Глінки подає інформацію про українсько–канадські події Віндсору від 5 січня 2000 року до 14 квітня 2001. Ця інформація поповнюється регулярно. Написаний на основі документів.

Також варто зазначити статтю О.В.Геруса “Українські канадці: Профіль спільноти, 1891–1999”. Автором зібрано і синтезовано великий матеріал з історії української спільноти Канади на протязі 108 років. Редакційні контури містять довідковий характер. Нами використано 3 такі матеріали.

Існують Веб–сторінки окремих українських громад, серед них Едмонтону, Оттави, Віндсору, Монреалю, Брентфорду. Веб–сайт української громади м.Віндсор, провінція Онтаріо, містить багато цікавої та корисної інформації. Особливо заслуговує на увагу розділ “Українські канадці Віндсору”, що містить 13 підрозділів. Автор цієї Веб–сторінки доктор Мирон Глінка.

Загалом для веб–сторінок окремих українських громад характерною є структура побудови сайту. Їх зміст містить огляд головних подій, довідкові матеріали про організації, окремих осіб, засоби масової інформації тощо.

Ряд провінційних консульств(Рад) Конгресу Українців Канади мають свої Веб–сайти, серед них Квебеку, Британської Колумбії, Саскачевану, Філіали в Торонто, Едмонтоні, Віндсорі.

Нами було використано веб–сайти таких організацій, як Українська Жіноча асоціація Канади, Українсько–канадський дослідно–документаційний центр, Союз українців–самостійників Канади, Суспільна Служба українців Канади, Товариство допомоги українським імігрантам в Монреалі “Зустріч, Канадсько–українська імміграційна служба, Братство ветеранів 1–ї дивізії Української Національної Армії, Комітет Життя і Любові – 2000, Товариство “Лемки”, Українсько–канадська громадська вільна Асоціація, Канадсько–українська парламентарська програма, Канадська федерація “Бандура”, Суспільна Служба Українців Монреаля, Товариство Канадських Друзів України, Філіал в Оттаві.

Веб–сайт Посольства України в Канаді розмістив хронологічну таблицю українсько–канадських відносин за 1990–2001 роки а також й інші довідкові матеріали по даній темі. Частина матеріалів міститься на сайті Торговельної і економічної місії України в Канаді Генерального Консульства України в Торонто.

Веб–сайт Українсько–канадського Бізнес–Центру (Малий Бізнес та Економічний Розвиток Івано–Франківщини – МБЕРІФ) в Івано–Франківську містить прес–релізи проектів МБЕРІФ та бізнес–центру за 1997–2001 роки, публікації та статті бізнес–центру а також спектр своїх послуг тощо.

Досить широкою є інтернетна база молодіжних та студентських організацій Канади. В мережі Інтернет знаходяться веб–сайти Спілки Української Молоді Канади, центральний сайт, сайти філій СУМК в Едмонтоні, Гамільтоні, Сент Кетерінс, Монреалі. Центральний веб–сайт містить посилання на філіали СУМК, розділи – “Про СУМК”, “Членство”, “Програми”, “Табори”, “Культурні ансамблі”, “Спеціальні події”, “Публікації”, “Національний виконавчий комітет”, “Філіали СУМК”, “Інші СУМК сайти”, “СУМК магазин”, “E–mail” та “Дискусійний форум”.

В мережі Інтернету також розміщені сайти Організації Демократичної Української Молоді, скаутської молодіжної української організації “Пласт”, як центральної ланки, так і філій в Вінніпезі та Монреалі. Вони епізодично відображають їх розвиток та діяльність, проте містять важливий матеріал для відтворення загальної картини скаутського руху на канадських теренах.

Для висвітлення професійної діяльності українських громадських організацій Канади використано Центральний, головний Веб–сайт Українсько–Канадської Федерації Професіоналів та Підприємців (УКФПП) (The Ukrainian Canadian Professional and Business Federation). Серед його сторінок варто виділити присвячені основним цілям, керівним органам за 1999–2001 роки, зїздам, конференціям, стипендіям, філіалам.

Всі 17 Філіалів Українсько–Канадської Федерації Професіоналів та Підприємців представлені в Інтернеті. Головним чином це веб–сторінки, які складаються з однієї головної сторінки. В них здебільшого “випадає” або поверхово висвітлюється питання їхнього виникнення та перших кроків діяльності. Винятки становлять веб–сайти Віндсора, де окрім довідкової інформації містяться 24 випуски газети “Вітер Віндсору” (The Windsor Viter), за 1996–2001 роки, яку видає Філіал УКФПП в Віндсорі. Вони яскраво ілюструють життя української громади цього міста за останні 5 років.

Таким чином, опрацьована джерельна база стала основою для вирішення висунутих у дослідженні завдань.

На головну сторінку!