Перехід

Ігор КАГАНЕЦЬ
Фото автора

НА НАШІЙ ЗЕМЛІ ЗАЧИНАЄТЬСЯ БОГОЛЮДСТВО
(Інтерв'ю)

Ігор КАГАНЕЦЬ (псевдонім - Миро Продум), головний редактор журналу "Перехід - ІУ", завідувач Лабораторії психоінформатики Центру з інформаційних проблем територій НАН України. Він - випускник Івано-Франківського інституту нафти і газу, автор книг "Нація золотих комірців" (1994) і "Психологічні аспекти в менеджменті" (1997), багатьох наукових публікацій.

- Пане Ігоре, в чому полягає мета вашого журналу?

- У створенні науково - світоглядної бази для переходу України до нової екологічної ніші, тобто до якісно вищого рівня стосунків між людиною та Богом, іншими людьми, природою й техносферою. Йдеться , по суті, про формування на наших теренах нової раси, яка створить відповідну цивілізацію. Цей проект називається "Золота Стежка", а його керівник - президент Українського клубу, що діє в Києві, Юрій Збітнєв.

- А чому перехід позначено такою латинською цифрою?

Тому , що процес, який уже розпочався, в історії еволюції Гомо сапієнс є четвертим. Перехід - І завершився формуванням раси перших людей - неоантропів - приблизно 40 тисяч років тому. Перехід - ІІ привів до формування осіб другого психоінформаційного рівня - до так званих європеоїдів - бореалів (кроманьйонців). Це відбулося на теренах Північного Надчорномор'я приблизно 25 тисяч років тому. Перехід на наступний - третій рівень відбувся приблизно 8 тисяч років тому завдяки формуванню на цій же території нової раси, яку називають арійською або, що не зовсім коректно, індоєвропейською. Це сталося в умовах гострої глобальної кризи, викликаної катастрофічним потеплінням на теренах Європи і одночасним похолоданням в Азії.

Нинішня ж криза, яку переживає світ, має завершитися формуванням раси четвертого рівня (мудрої і праведної), яку ми умовно називаємо "новими арійцями". Сказане вище - не фантазії, а наслідок критичного осмислення великого масиву історичних фактів. Ви можете особисто в цьому переконатися, ознайомившись із працею "Арійський стандартт" у другому числі (за 2000 рік) нашого журналу.

- Чим нова раса відрізнятиметься від сучасного людства?

- Нинішні земляни належать до рас усіх трьох рівнів. Але в ньому вже є й особистості, здатні сформувати расу-4. Зовнішньо вони майже не відрізняються від представників попередньої раси. Річ у тому, що еволюція людини чимраз більше переходить з площини фізичної у психічну й духовну, тому нова спільнота відзначатиметься передусім вищою свідомістю, вмітиме поєднувати свою волю з волею Божою (приклад Ісуса Христа, котрий, по суті, став її провісником), кращою організованістю і потужнішим інстинктом пізнання. Щодо фізичних параметрів, то четверта раса буде здоровішою завдяки більш природному способу життя, зокрема правильному харчуванню. Відповідно вона буде вродливішою.

- Отже, особливість вашого журналу - саме у пропагуванні цих ідей?

- Не тільки. "Перехід - ІУ" унікальний з погляду і змісту, і форми. Щодо першого, то це журнал, який спрямований на формування майбутнього. Причому вже близького: вважаємо, що ті фундаментальні зміни мають відбуватися ще за життя нинішнього покоління. Стосовно ж форми часопис - це захопливе наукове розслідування з елементами антропології, расової психології, етногенетики і політичної футурології. А оскільки стрибок до нової цивілізації передбачає світоглядний, організаційний і технологічний прориви, то в журналі ви знайдете статті про методи формування нової людини і модель арійської держави, про ядерну енергетику та високі технології.

- На кого ж розраховане таке видання ?

- Передусім на українську еліту - духовну, владну, бізнесову і професійну. На ту незнищенну породу людей, котрі завжди прагнули більше пізнавати і вершити справи, які для основної маси здавалися неможливими. Тому нашого читача можна знайти у будь-якій соціальній, професійній чи віковій категорії. Журнал гарно сприймають студенти і вищі державні керівники, військові і священники, поети і фахівці з високих технологій, селяни і банкіри ... Загалом "Перехід - ІУ" - видання молоде і для молодих, воно енергійне і динамічне. А ще від вожного числа журналу можна чекати якогось сюрпризу. Наприклад, тематичний номер 3 (за 2000 рік) вийшов у супроводі лазерного аудіодиска "Музика для локомотива" з мелодіями нової доби ( "КОМУ ВНИЗ", Катя Chilly, Вій, Марія Бурмака, "Океан Ельзи", - прим.ред. ). Наступний же 1 (за 2001 рік) супроводжувався етнополітичною картою світу ХХІ століття.

- Пане Ігоре, нині чимало суперечок точиться навколо національної ідеї. Як думаєте, спрацювала вона в Україні?

- Національна ідея - це призначення нації, її ідеал і стратегічна мета. Тому вона існує об'єктивно незалежно від балачок про те, чи спрацювала чи ні. Коли народ не розуміє свого призначення, тоді його національна ідея перебуває в прихованому стані. Коли ж спільнота починає усвідомлювати, хто вона, звідки прийшла й куди прямує, тоді та ідея проявляється , оволодіває масовою свідомістю й починає втілюватися в життя з небаченим розмахом. Висловлюючись термінами християнства, українська ідея - це ідея Боголюдства. Тому її розуміння можна знайти лише в закономірностях розвитку людського роду, в сакральній географії й таїні втілення Сина Божого. Це ті питання, які найбільше цікавлять наш журнал, оскільки без відповідей на них неможлива жодна ефективна суспільна практика, а всі спроби реформування будуть зводитися лише до чергової імітації перетворень.

- Наші політики метушаться між Сходом і Заходом... Яким шляхом, на Ваш погляд, має йти Україна?

- То шлях гармонії і правильних пропорцій, гармонійного поєднання бажаного й можливого, розуму та інтуїції. Зовнішня політика України має визначатися її внутрішнім станом. Доки держава буде слабкою, вона для збереження ідентичності потребуватиме усамітнення й обережності в доборі союзників. Та чим сильнішою ставатиме, тим більше потребуватиме зовнішньої експансії зі вступом у міжнародні альянси і створенням власних глобальних структур.

- Восьмий випуск "Переходу" , що вийшов під гаслом "Атакуй першим!", викликав особливий резонанс. У чому річ?

- З'ясувалося, що сьогодні значну частину українців найбільше хвилює не політика чи економіка, а проблема ВІРИ й СЕНСУ життя. Саме цю струну й зачепив той номер журналу, центральним матеріалом якого стало дослідження "Четверте пришестя Спасителя". В ньому розкриваються закономірності народотворення, аналізується опис біблійною Книгою Буття згадуваних першого і другого расових переходів, осмислюються факти прямого втручання Сина Божого в еволюцію роду людського, дається уявлення про розвиток українського біосоціального організму протягом останніх 25 тисяч років і його найближчі цивілізаційні перспективи. Заголовки інших статей - "Йван Купала, Крішна - Гопала та Аполлон", "Триглав - священна зброя характерників", "Ісламізація Західної Європи" - самі свідчать про їхній зміст.

- Чим порадує читачів новий - 9-й - випуск журналу?

- Його тематика - "Український солідаризм". І це черговий крок часопису в політології з перспективою виходу на суспільну практику. Він починається програмним текстом Ю. Збітнєва "Соціополіси: Вільні міста, точки переходу", де запропоновано шлях творення "точок росту" нової цивілізації й радикальної адміністративно-територіалної реформи. Йдеться про відродження малих міст (проект "Гардаріка") і більшу свободу місцевого самоврядування як принципові передумови формування вільного й відповідального суспільства. Назви решти публікацій теж промовисті : "Як здобувається автокефалія", "Єврейські ярлики", "Експериментальна метафізика", "Зброя для генофонду"...

Взяв інтерв'ю Василь МОРОЗ

На головну сторінку!