Гейдар Джемаль   Гейдар ДЖЕМАЛЬ

“ГРУНТ І ДОЛЯ”:
Світ на шляху до нової біполярності

“... Чим же в даному випадкові виявляються США, якщо ця країна не є ... “батьківщина глобалізму”, “цитадель атлантизму”, що протистоїть євразійству і т.п. (Нема потреби спеціально говорити, що всі ці “атлантизми”, “євразійства” і тому подібний інтелектуальний декор не має жодного стосунку до справжнього змісту великої історії. Всі ці штампи існують для інформаційного забруднення колективного розумового “простору”). США сьогодні є в першу чергу національною імперією римського зразку, спадкоємцем Рима у логічному, історичному та символічному планах. Певною мірою можна сказати, що США являють собою друге видання “священної римської імперії германської нації” (тільки тепер вже слід говорити “англосаксонської нації”). Вашінгтон протистоїть Ватиканові майже так, як у свій час імператор протистояв папі, перетворившись у наші дні в оплот неопротестантського грунтівства. В дійсності, “грунт і доля”, грунт та Передвизначення – замість “грунту і крові” – ось сьогодні істинний лозунг американського протестантського республіканського неофашизму.

Росія, як і США...., живе історичними міфами. Одним з таких міфів залишається концепція псковського старця Філофея, котрий після падіння Константинополя оголосив Москву Третім Римом. “А четвертому Риму не бувати!” – заявив ігумен... Петро І створив цей самий “Четвертий Рим” – Санкт-Петербург... Але був і “П'ятий” – Рим Наполеона, Париж 1799 – 1814 років. Був і “Шостий” – Лондон як столиця колоніальної імперії, над котрою “ніколи не заходило сонце”... (А Іспанія? – прим.перекл.). США сьогодні є “Сьомим Римом”, котрий борячись з реальним глобалізмом в усьому світі (під “реальним глобалізмом” Г. Джемаль має на увазі наступне: фінансово – бюрократичний “транснаціональний” конгломерат, представлений Західною Європою – “Європа сьогодні насправді виявляється ресурсом справжнього глобалізму” - з благословіння Папи Римського, і що усвідомити конфлікт між ним та американським національним імперіалізмом заваджає “путаниця” в головах, здебільшого свідомо створена в головах людей у триваючій тепер інформаційній війні, - прим.перекл.), робить ставку на підтримку скрізь націоналістичної ідеї. Всі націонал – шовіністи, від Таїланду до Чілі, від Уганди до Албанії (і Росії, особливо партія О. Дугіна “Євразія”, - прим.перекл.), підтримуються США, котрі разом з тим відкрито переслідують всі прояви інтернаціоналізму як можливого ресурсу, котрий може бути задіяний глобалістами. Саме тому американці сьогодні лояльно відносяться до секулярного арабського націоналізму і ненавидять інтернаціональний радикальний іслам... Саме тому вони бомблять талібів (і Саддама Хусейна з його ідеєю об'єднання в єдиному Багдадському халіфаті Ірака, Кувейту та інших, - прим.перекл.)... , але підтримують пуштунського шовініста Карзаї, узбекського шовініста Дустума, так само, як заохочують своїх соратників у Росії. США спонсорують по всьому світу грунтівський фашизм, боротьбу з діаспорами, використовують гастарбайтерів у Європі та Росії для провокування вуличної смути... Ось чому за спиною “скінхедів” і націонал – радикалів (“нацболів” Е. Лімонова, “неоєвразійців” О. Дугіна, - прим.перекл.) часто стоїть праволіберальна кліка на чолі з Чубайсом. Це парадоксально тільки для профана... Найближчим союзником США у питаннях “грунту і долі” є Ізраїль – расистська націонал – шовіністична держава. В Росії на передній план виходять націоналістичні організації (як ось партія “Євразія” О. Дугіна, - прим.перекл.) як язичницького, так і рептильно – клерикального ... толку, в котрих заправляють етнічні євреї... Це теж здається дивним на перший погляд, нема нічого дурнішого, ніж ототожнення єврейства та космополітизму (з легкої руки товариша Сталіна, який заплутав це питання). Політичний істеблішмент єврейства завжди і скрізь підтримував грунтянські патріотизми... Крім того, Синедріон був союзником римської ідеї з часів Христа. Тому перетворення на наших очах Росії у “Нову Хазарію” виявляється лишень проявом тисячолітніх установок єврейської еліти на підтримку локальних націонал – патріотизмів (спершу – феодалів проти універсалістської католицької церкви, потім – буржуазії проти імперіалістичних феодальних держав, - прим.перекл.).

Продуктом діяльності “Сьомого Риму” слід вважати і неочікуваний успіх Ле Пена на першому турі виборів французького президента. Цей старий арабофоб давно віддав себе в услужіння дядькові Сему... Якби Ле Пен прийшов до влади у Франції, ... Європа була б відкинута історично у 50-ті роки під п’яту Вашінгтона ... “Націоналізми” де Голля і Ле Пена таким чином мають прямо протилежний взаємновиключаючий зміст.

Ле Пен у Франції, “скінхеди” (та А. Дугін, Е. Лімонов, - прим.перекл.) в Москві, дустумовці в Ташкенті і в Мазарі-Шаріфі – ось окремі прояви наступаючої на світ хвилі зоологічного грунтянства, підтриманого Вашінгтоном, щоб вирішити свою приватну імперську проблему світового панування. Поляризація між “Сьомим Римом” і глобалістським світовим урядом де-факто відбулася. Боротьба буде розгоратися...”.

(переклад з російської: Джемаль Г. “Почва и судьба”: Мир на пути к новой биполярности// Завтра. – Москва, 2002. - №24 (447). – С.6).

ПОРІВНЯЙ:

"...Китай досі зберігає комуністичну партію та "тоталітарний" партійно - державний лад всупереч лібералізації своєї економіки. Він робить це не для того, щоб зберегти ефективну систему управління суспільством, не через страх впасти в хаос ... Головне завдання - зберегти ... самобутність перед обличчям ліберального глобалізму. Саме ця самобутність і дає статус великої держави ефективніше, ніж міжконтинентальні ядерні ракети" .

(переклад з російської: Джемаль Г. Исламский взгляд на глобализм, "большую восьмерку" и новую поляризацию мира // Завтра. - 2001. - №33, 14 авг.)

"... Сенс ісламу - це відпочатково революція духа проти природних традиційних релігій, котрі дають колосальні можливості клерикальним елітам, тобто шаманам, жерцям, для того, щоб тримати у духовному підпорядкуванні людей, народи. І будь-яка соціальна революція повинна починатися з ідеологічної революції, з революції духа, котру здійснив 4300 років тому наш праотець Ібрахім, Аллях-ісаам, християни знають його як Авраама. Це повне заперечення залежності людини від сил природи, від будь-яких ідолів, від космічних енергій, від будь-яких вищих розумів - всього того, що стало таким модним зараз, в епоху нью-ейджа, коли відновлюється інтерес до язичництва, до неоязичництва, і, до речі, Захід поділяє ці позиції, заохочує їх. Тобто , те, що сьогодні називається прогресивним, модерністським західним суспільством, насправді є відновленням язичницької свідомості часів Римської імперії, ускладненим, можливо, ще і Вавілоном, Єгиптом і т.ін."

(переклад з російської: Юрий Мизинов. Сдаст ли человечество экзамен Господу Богу? Интервью с председателем Исламского комитета Гейдаром Джемалем. Послесловие Валерия Лебедева // Лебедь: Независимый Альманах. - Бостон, 2002. - № 265. - 31 марта)

На головну сторінку!