CELTIC UCHRRAINUIN RENESANSE

ВОЛОДИМИР БУДЗ

УКРАЇНА:
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ?
ЧИ ВИРОДЖЕННЯ
?

Кожна нація, кожен народ має в своїй історії епохи перемог і падінь, злету творчості та занепаду духу, які циклічно повторюються, створюючи тим самим певну динаміку історичного процесу. Звичайно, що ця циклічність не є абсолютно детермінована космологічними процесами, як про це стверджують в кожному номері автори журналу “Перехід – 1У”, інакше ніхто з українців не може нести відповідальність за свої дії та вчинки, що продиктовані анонімними космічними або земними силами та енергіями. При такому баченні ми повинні чекати тільки на позитивну перестановку сил в космосі і жодні зусилля не можуть змінити ситуації, що складається (наприклад, у політиці чи економіці). Тут заперечується творче начало та потенціал людини і нації, яка може досягти успіхів в житті лише в тому випадку, коли проживає на території, яка є найбільш сприятливою для перетину всіх космічних енергій та сил, і саме в такому випадку в життя людини вриваються фаталізм та есхатологізм, а життя нації в цілому підпорядковане примхам долі, і саме тому всіма сприймається сакраментальна фраза “Маємо те, що маємо”!?

Однак психічна енергія самої людини чи нації, її дух , є теж впливовим і дрімає в людині, якщо вона не прикладає зусиль та не хоче видобути його з себе, і саме тут бачимо циклічність розвитку нації, яка залежить скоріше не від “космічних сил”, а від бажань та прагнень самої людини. Коли ж найбільше проявив себе український національний дух у Всесвітній історії, і коли були періоди його банкрутства ? Якщо вірити науковим гіпотезам, то український дух реалізував себе і найбільш творчо виявив ще на початку історії, коли племена аріїв, що зосереджувались на теперішній території Прикарпаття, у своєму культурно-войовничому поході заснували всі відомі світові цивілізації та створили основи їх філософського світогляду. Це був своєрідний “великий вибух” українського духу, аналогічно до Великого вибуху енергії та матерії, який за фізико-космогонічними теоріями передував виникненню нашого Всесвіту. Після цього спалаху духу українці, як нащадки аріїв, тільки діють за інерцією, так як за інерцією розширюється і Всесвіт ( а чи не “бабахне” як мильна бульбашка ? – прим.ред.). Така ж інертність спостерігається не тільки в самій українській історії, але й у матеріальній та духовній культурі, яка не витворила поки що світом визнаних авторитетів у філософії чи інших галузях науки.

Повне банкрутство і фіаско українського національного духу та національної ідеї спостерігаємо у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні. Всюди панує атмосфера брехні та взаємної недовіри, домінують егоїстичні інтереси та нехтування інтересами національними, звідси робляться поступки на користь Заходу та Сходу. Складаєься враження про Україну як титана, який ходить на глиняних ногах з простягнутою рукою та зав”язаними очима, втративши орієнтацію у історичному часі та геополітичному просторі. В усіх сферах – криза, що паралізує волю та дух українців, деморалізує в цілому суспільство та націю. І в цьому хаосі (“тихому Шоа”) спостерігаються надривні заклики до “відродження” України. Ними рябіють заголовки шпальт, від них в”януть вуха реципієнтів масмедіа. Одначе ХТО мав би відроджувати і ЩО відроджувати – в цьому розбрід, починаючи від квазі-язичницьких вірувань і закінчуючи тим, що “Леся Українка переклала комуністичний маніфест”.

Без сумніву, для відродження потрібні справжні лицарі духу, альтруїсти, які не думають про користливі інтереси, і крім того, потрібний той первісний пласт значних висот духу, якого досягла нація в історії. Можна зрозуміти епоху Відродження в Європі на зламі Середніх віків, коли всюди відбувалися процеси реставрації досягнень античності…

Чи не настав час змінити акценти та наголошувати на потребі не “українського відродження”, а на потребі “УКРАЇНСЬКОГО НАРОДЖЕННЯ” ? Нам треба зрозуміти, що ми не зможемо відновити Фенікса, попіл якого розвіявся по всьому світу …

На головну сторінку!